Følgende fagpersoner står bag Århus Børns Biobank

 

 

 

 

Tine Brink Henriksen

Professor, overlæge, ph.d.

Børneafdelingen,

Aarhus Universitetshospital, Skejby

 

 

 

 

Bodil Hammer Bech

Læge, lektor, ph.d.

Afd. for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

 

 

 

Ellen Aagaard Nøhr

Jordemoder, lektor, ph.d.

Afd. for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

 

 

 

Lotte Maxild Mortensen,

Molekylærbiolog

Afd. for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

 

 

 

Filiz Kesgin

Laborant

Århus Børns Biobank

Aarhus Universitetshospital, Skejby

 

Inger Bjerregaard Olsen

Bioanalytiker

Århus Børns Biobank

Aarhus Universitetshospital, Skejby

 

 

Anette Verner

Jordemoder, ph.d.-studerende

Afd. for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

 

 

 

Eva C. Bonefeld-Jørgensen

Centerleder, lektor, ph.d.

Afd. for Miljø- og Arbejdsmedicin,

Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

 

  

 

 

Jørn Olsen

Professor, ph.d.

Afd. for Epidemiologi,

Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

 

 

 

Niels Tørring

Biokemiker, ph.d.

Klinisk Biokemisk Afdeling,

Aarhus Universitetshospital, Skejby

 

 

 

 

Niels Uldbjerg

Professor, overlæge, dr.med.

Gynækologisk-obstetrisk afd.,

Aarhus Universitetshospital, Skejby

 

 

 

 

Søren K. Kjærgaard

Institutleder, lektor, ph.d.

Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

 

 

 

 

Torben Sigsgaard

Professor, afdelingsleder, ph.d.

Afd. for Miljø- og Arbejdsmedicin,

Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

 

 

 

Anders Børglum,

Professor, institutleder, dr.med.

Institut for Human Genetik,

Aarhus Universitet

 

 

 

 

 

 

 

Århus Børns Biobank© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

Århus Børns Biobank