Projektets baggrund

 

 

Siden 1989 er der på Fødeafdelingen på Skejby Sygehus indsamlet oplysninger om alle gravide kvinder vha. spørgeskemaer.

 

Spørgeskemaundersøgelsen har resulteret i mere end 100 videnskabelige artikler og den har dannet baggrund for nationale og internationale anbefalinger i graviditeten vedrørende rygning, alkoholindtagelse og arbejdsmiljø.

 

Ideen med biobanken er at udvide forskningsmulighederne med biologiske prøver fra mor, far og barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Århus Børns Biobank© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

Århus Børns Biobank