Århus Børns Biobank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igangværende undersøgelser

 

 

Her kan du læse om igangværende undersøgelser, der anvender materiale fra Århus Børns Biobank:

 

 

 

MITU-studiet

Undersøgelse om miljø og tidlig udvikling med fokus på perfluorinerede stoffers betydning for fertilitet, fostervækst samt vækst og udvikling i den tidlige barndom.

 

Læs mere om studiet herunder:

 

 

Perfluorinerede stoffer fra miljøet

Perfluorinerede stoffer (PFCer) er en undergruppe af de såkaldte POP-stoffer, som trods en nu begrænset produktion er meget udbredte. PFCer er anvendt til produktion af bl.a. tæpper, møbler, shampoo, sko, tøj, teflonbelagte pander og gryder samt fødevareemballage. De har lange halveringstider og ophobes i naturen og hos mennesker. Man kan optage PFCer via kosten, ved indånding fra luften og i mindre grad gennem huden. Via moderkagen kan PFCer fra mødre nå fostre, og de udskilles også i modermælk. Fostre og nyfødte børn er således udsat herfor. PFCer i mødres blod under graviditeten kan anvendes som mål for fostrets udsættelse for stofferne.

Hos både dyr og mennesker er det blevet undersøgt, om PFCer påvirker biologiske funktioner, hvilket kan ske via hormonforstyrrende egenskaber. Der er især mistanke til påvirkning af fertilitet, vækst og udvikling hos fostre og spæde børn, men resultaterne af de udførte undersøgelser har ikke været overbevisende. Med den sparsomme viden på området er der behov for nye undersøgelser.

Formål med undersøgelsen

Vi vil i dette studie undersøge sammenhængen mellem niveauer af PFCer i blodet i den tidlige graviditet og

1.     Hvor lang tid, det tager at blive gravid (et udtryk for fertilitet).

2.     Fostrets vækst, herunder fødselsvægt, -længde og hovedomfang.

3.     Vækst de første 3 leveår i form af vægt og længde/højde i 5- og 12-måneders alderen samt når børnene er 2 og 3 år gamle.

4.     Barnets udvikling op til en alder på 3-4 år

Disse fire dele danner udgangspunkt for delstudie 1-4.

Sådan gør vi

I alt deltager 1350 kvinder, som har givet blodprøve til ABB fra 2008-2013. Alle disse har fået taget blodprøver inden 14 graviditetsuger, de er førstegangsfødende og har givet oplysninger om ventetid til graviditet, hvis graviditeten var planlagt (ca. 80 %). 17 forskellige PFCer måles i blodet, hvilket er langt flere, end man har målt i de fleste tidligere studier.

Delstudie 1 og 2 foregår uden yderligere involvering af forsøgsdeltagerne, da der bruges oplysninger, som allerede findes i registre. Til delstudie 3 og 4 er det derimod nødvendigt, at deltagerne aktivt bidrager ved at udfylde spørgeskemaer angående deres børns vækst og udvikling.

Herunder findes en oversigt over delstudierne:

Delstudie 1: Fertilitet

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem PFC-niveauer hos gravide og ventetid til graviditet. Oplysninger om ventetid til graviditet findes i eksisterende spørgeskemabesvarelser udfyldt af deltagerne under graviditeten.

 

Delstudie 2: Fostervækst

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem PFC-niveauer hos gravide og fostrets vækst. Fødselsvægt, længde og hovedomfang findes i Fødselsregistreringen på Aarhus Universitetshospital.

 

Delstudie 3: Vækst i den tidlige barndom

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem PFC-niveauer hos gravide og vækst af det lille barn. Vægt og længde/højde i hhv. 5- og 12 måneders alderen samt når børnene er 2- og 3 år gamle indhentes i spørgeskemaer, der udsendes til mødrene, når deres børn er 3-4 år gamle. For de børn, der ikke når at blive 3 år gamle inden opfølgningen afsluttes (marts 2015), vil der på dette tidspunkt blive samlet op, således at deres mødre får spørgeskemaer mht. vækst og udvikling indtil deres aktuelle alder. Der medtages kun børn, som er mindst 15 måneder gamle. Alle mødre til børn, der er fulgt op på inden 3-årsalderen, vil modtage et nyt spørgeskema, når børnene fylder 3 år, så vi til slut har oplysninger for alle til og med 3-år.

 

Delstudie 4:Udvikling i den tidlige barndom

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem PFC-niveauer hos gravide og tidlig udvikling hos det lille barn. Oplysninger om børnenes udvikling indhentes sammen med oplysninger til delstudie 3 i spørgeskemaer, når børnene er 3-4 år gamle eller ved projektperiodens afslutning for børn, der er yngre end dette, men ældre end 15 måneder. Til formålet anvendes Ages & Stages Questionnaires, som er spørgsmål specielt udviklet til at undersøge børns udvikling. I adskillige undersøgelser har de vist sig at være gode til at forudsige, om børn er forsinkede i deres udvikling.

 

Perspektiver

Dette studie vil bidrage med vigtig ny viden om disse udbredte miljøgiftes effekter på fertilitet og børns vækst og udvikling. Nedsat fertilitet er et stort problem for individer og en væsentlig økonomisk byrde for samfundet. Normal vækst og udvikling hos fostre og børn er forudsætninger for et normalt, sundt liv, både i barndommen og senere i livet.

 

Resultaterne vil kunne anvendes som dokumentation for fremtidig lovgivning på miljøområdet mhp. yderligere begrænsning af anvendelse af disse stoffer. Politisk intervention er måden at beskytte befolkningen, da stofferne er så udbredte og svære at undgå som forbruger.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte læge, ph.d.-studerende Cathrine Carlsen Bach på e-mail: ccbach@ki.au.dk

Århus Børns Biobank© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use